Etusivu: EMSW
Etusivu: EMSW
Siirry hakuun

Uusi Meriliikenteen ilmoituspalvelu rakenteilla

Uusi Meriliikenteen ilmoituspalvelu toteutetaan NEMO hankkeessa 2021-2025

Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan kansallinen single window merilikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU asetukseen, jonka tavoitteena on laivojen satamakäynteihin liittyvien ilmoitusten yhdenmukaistaminen EU alueella, ja tiedon uudelleenkäyttö. Muutoksia tulee erityisesti ilmoittamisen tapoihin. Hankkeessa tuotetaan tarvittavat järjestelmäpalvelut (rajapinnat ja käyttöliittymä) ja palvelu tulee korvaamaan Portnet -palvelun.

Miten voin vaikuttaa

Komission työryhmissä tuotetaan järjestelmän määrittelyjä ja asetus asettaa reunaehtoja toteutukselle. Tule mukaan vaikuttamaan ja ilmoittaudu sidosryhmäjakelulistalle.

Merenkulun ilmoituspalvelusta EU työryhmissä

Merkittävä osa teknisistä määrityksistä tullaan määrittelemään EU:n asettamissa työryhmissä. Käynnissä on EMSW-sateenvarjotyöryhmän lisäksi alatyöryhmät käyttöliittymien, rajapintojen, käyttäjähallinnan, tietokantojen sekä yhteisten tietojoukkojen määrittämiselle. Traficom sekä Tulli on aktiivisesti mukana kaikissa näissä ryhmissä. Tavoitteena on vahvistaa EMSW-tietojoukko 2021 keväällä ja laatia raamit tulevalle tiedonvaihtoympäristölle eli tekniset speksit syksyyn 2021 mennessä

Seuraa toteutuksen etenemistä Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:llä

Tarvittavien järjestelmäpalveluiden rakentamisen sekä järjestelmän käyttöön liittyvän tukipalvelun Traficom hankkii Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:ltä, jonka kanssa palvelun rakentamista ja sidosryhmäyhteistyötä lähdetään työstämään heti alkuvuonna 2021. Traficom tulee jatkossakin olemaan toimivaltainen viranomainen, joka vastaa palvelun järjestämisestä sekä koordinoi viranomaisyhteistyötä.
Liikenen- ja viestintäministeriö, Traficom, Tulli, Fintraffic, Rajavartiolaitos, sosiaali- ja terveysministeriö